Mimořádný počin roku 2017 - "Rozhýbejme Trutnov"

Sportovec bez zázemí - je jako "ryba bez vody". Jak jsme již zmínili velmi povedená akce roku 2017 "Rozhýjeme Trutnov" se povedla nejen díky krásnému počasí, ale i díky velkému nadšení všech sportovních spolků, oddílů a členů, kteří se do této akce zapojili. Hlavním organizátorem byla "Komise pro sport a využití sportovních zařízení města Trutnova" a provozovatel sportovních zařízení města Trutnova MEBYS Trutnov s.r.o.. Cenu si převzali nejen zástupci této komise, ale i jednatel MEBYSu Ing. Petr Gaisler a vedení města Trutnova jako zřizovatelé obou těchto organizací. Jsme rádi součástí velkých věcí ..... 

 

Článek 1

Článek