O nás

Významná změna ve financování sportu v Trutnově přinesla rovněž změnu pro Městský bytový podnik Trutnov. Tato městem stoprocentně vlastněná společnost, zajišťující správu bytových a nebytových jednotek, vystupuje od ledna 2013 pod názvem MEBYS. Zkratka v názvu společnosti vyjadřuje spojení správy bytů a sportovišť. MEBYS označuje Městské byty a sportoviště. 

 

Pod správu MEBYSu je nyní krytý bazén, letní koupaliště, zimní stadion, tenisový areál, městský stadion a sportovní areál Na Nivách. Od roku 2013 MEBYS rovná podmínky jednotlivých oddílů, tedy stavu, kdy některé oddíly za pronájem sportovišť platily a jiné ne. Od ledna 2013 již všichni platí rovný podíl 1/20 provozních nákladů těchto středisek. Pro ty, kdo nájem v minulosti platili, bude tento koeficient znamenat mírné zlevnění pronájmu. Díky dodatečnému příjmu od těch, kdo pronájem dříve neplatili, půjde na správu sportovišť stejný příspěvek jako letos a oddílům bude částka na pronájem refundována příspěvkem z rozpočtu města. Toto opatření nezatíží rozpočty oddílů a zároveň umožní maximální transparentnost při financování sportu v Trutnově.

 

Záměrem tohoto způsobu financování sportu není zhoršovat hospodaření oddílů dalšími požadavky na spolufinancování provozu sportovišť, ale nastavení stejných pravidel pro ty, kdo sportují na sportovištích města. Druhým významným krokem pro rok 2013 ( tento krok se podařil od roku 2014 ) bude nastavení dotačních pravidel tak, aby nedocházelo ke znevýhodnění sportovců a oddílů v jiných zařízeních, například ve školách nebo ve sportovních zařízeních provozovaných podnikatelskými subjekty. Správné nastavení konkurenčního prostředí bude záležitostí vedení města, zastupitelů, úřadu a sportovní komise. Cílem těchto změn totiž není deformovat trh nabídky pronájmu sportovních zařízení, nýbrž nastavení transparentních podmínek pro všechny sportovce.