Provozní řád

 

  LOGO MEBYS2018  Finále    Logo_v_zakladnich_barvach_s_dovetkem

"..vážení návštěvníci, betonový multifunkční skate park a asfaltový pump track, toto sportoviště bylo vybudováno městem Trutnov a provozovatelem je MEBYS Trutnov s.r.o. provozovatel sportovních zařízení města Trutnova. Sportoviště je Vám dáváno k využití Vašeho volného času. Žádáme Vás o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu.. "

 

1. Obecné informace

Provozovatel: MEBYS Trutnov s.r.o. , Horská 5, 541 01 Trutnov,IČ: 60915013

Zhotovitel: MYSTICCONSTRUCTIONS, spol. s r.o.  / Dirty Parks, s.r.o.

 

2. Provozní doba sportovního areálu

Multifunkční skate park "JUNKYARD" je otevřen denně 08:00 - 21:00 hod..

 

3. Sportoviště je uzavřené a nezpůsobilé provozu

 • v případě deště, nebo mokrého povrchu překážek a prostoru mezi překážkami
 • v zimních měsících ( sněhová pokrývka, náledí )
 • v nočních hodinách a za snížené viditelnosti
 • při opravách, čištění a údržbě parku

4. Pravidla platná v parku

 • Sportoviště je určeno především pro mládež starší 12-ti let.
 • Děti mladší 12-ti let mohou sportoviště využívat pouze v doprovodu rodičů či osoby pověřené starší 18-ti let.
 • Sportoviště je možné využívat pouze za přítomnosti dvou osob, z nichž pouze jedna osoba může provádět jízdu ve skateparku.
 • Sportoviště je vhodné pouze pro jízdu na skateboardu, in line bruslích, freestyle MTB, BMX kole dle DIN79105 a freestyle koloběžce a to za dodržení dalších podmínek.
 • Na jiných dopravních prostředcích je pohyb na sportovišti zakázán.

 

5. Vybavení v parku

Vybavení BMX kol dle DIN 79105 - BMX kola musí být opatřeny plastovýmy "pegy" stupačky na oskách, plastové šlapky a gumové násady na řidítkách "gripy" s plastovou záslepkou. Pokud jsou kovové mohou poškodit pojezdové hrany překážek i samotný povrch.

Vybavení koloběžek  - Freestyle scooter - koloběžky musí být opatřeny gumovými násadami na řidítkách a jejich spodní hrana desky musí být hladká a opatřena plastovým chráničem. 

 • Ochranné pomůcky doporučujeme všem návštěvníkům sportoviště. Každý aktivní účastník mladší 15-ti let musí být bezpodmínečně vybaven ochrannou přilbou. Doporučuje se i chrániče kolen a loktů. Při jízdě v "bowlu" a soustavě ramp je podmínkou přilba pro všechny věkové kategorie.
 • Pro bezpečný provoz sportoviště je povoleno jet současně max. 8 jezdcům . Kapacita sportoviště je max. 40 návštěvníků.

 

6. Na sportovišti platí zákaz

 • poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení sportoviště ( v případě znečištění, poškození či zničení bude provozovatel vymáhat náhradu škody )
 • vstupu se zvířaty,
 • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek používání motorových vozidel, stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně
 • pořádat propagační, reklamní, sportovní a jiné akce bez písemného povolení provozovatele
 • používat reprodukovanou hudbu
 • využívat skatepark mimo vyhrazené provozní hodiny
 • užívání zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
 • pokud jsou prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele
 • malování a vylepování plakátů na překážky
 • do samotné betonové plochy je zakázán vnášet jakékoliv skleněné obaly a podobné předměty u nichž hrozí, že po nich zůstanou střepy, nebo mohou zranit jezdce a návštěvníky skateparku
 • donášet, přenášet či instalovat nové překážky nebo další předměty

 

Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti mladší 15-ti let ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba starší 18-ti let. Uživatelé hřiště jsou povinni řídit se ustanovením návštěvního řádu, dodržovat pravidla slušné­ho chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost

 

7. Návštěvník je povinen

 • respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval a neomezoval ostatní ani sám sebe
 • dodržovat čistotu a pořádek
 • užívat sociální zařízení v městské tribuně a to v souladu s pokyny správce městského stadionu
 • před použitím sportovního zařízení a to především "bowlu" a ramp překontrolovat stav povrchu a to zda-li není znečištěn kamínky či jinými předměty - ty následně z povrchu sportoviště odstranit a vymést
 • neodkládat osobní věci do prostoru parku - pojezdové plochy. Neaktivním účastníkům je vstup na plochu zakázán.
 • u jednotlivých překážek zvážit vlastní fyzický a zdravotní stav - své schopnosti, dovednosti a zkušenosti

 

Za úmyslné poškození hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním návštěvního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba. Provozovatel neručí na hřišti za případ­nou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele. Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem se postihuje podle obecných předpisů. Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně Městské policii – tel. č. 156.

V PŘÍPADĚ NEDODRŽOVÁNÍ TOHOTO NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU, BUDE NÁVŠTĚVNÍK ZE SKATEPARKU VYKÁZÁN provozovatelem, Městskou policií Trutnov či policií ČR

 

8. Závěrečná ustanovení

Tento Provozní řád je platný a účinný od 1.9.2018

 

10.9.2018

 

Provozní řád Trutnov 2018